OGÓLNOPOLSKI  INTERNETOWY KONKURS

Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY STRAJKU DZIECI WRZESIŃSKICH

 

Motto Konkursu:

„Tak nam czyn dzielny jasno w przyszłość świeci

Tych wrzesińskich dzieci !”

P. Wężykowa „Wrzesińskie dzieci”

 

WRZEŚNIA  6.11.2000 ¸ 20.05.2001

 

reg.gif (5448 bytes)

I. Organizatorzy:

-          Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni,

-          Urząd Miasta i Gminy Września.

-          Internet Cable Provider Sp. z o.o. - Poznań

 

II. Cele Konkursu:

-          uczczenie 100-rocznicy strajku dzieci wrzesińskich,

-          popularyzacja Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi wrzesińskiej, jej historii, zabytków, atrakcji i życia współczesnego.

 

III. Nagrody:

-          1 nagroda: laptop wartości ok. 7000 zł,

-          2 nagroda: kserokopiarka wartości ok. 5000 zł,

-          3 nagroda: telewizor + magnetowid wartości ok. 3000 zł,

-          nagrody pocieszenia: słowniki, książki.

-          nagrody dla uczestników rozgrywki finałowej: gry komputerowe, koszulki okolicznościowe.

 

IV. Zasady konkursu:

I ETAP- ELIMINACJE

1.        Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV ¸ VI szkół podstawowych.

2.        Swój udział w konkursie zgłaszać można na adres specjalnej strony internetowej Konkursu  wraz z rozwiązaniem pierwszych zadań konkursowych.

3.        Pierwszy etap konkursu przeprowadzony będzie poprzez sieć internet. Organizatorzy umieszczać będą co dwa tygodnie, na stronie Konkursu, zadania w różnej formie ze zróżnicowanym stopniem trudności. Uczestnicy, po założeniu własnego konta pocztowego na serwerze Konkursu, będą przesyłać na nie odpowiedzi. Komisja sędziowska będzie je weryfikować i punktować.
Na tej stronie zamieszczona będzie również  bieżąca lista rankingowa uczestników konkursu.

4.        W związku z licznymi prośbami oraz ciągle napływającymi zgłoszeniami zamknięcie listy uczestników zostaje przesunięte na dzień 1 marca 2001 r.

5.        Pierwszy etap Konkursu będzie trwał od 06 listopada 2000 r do 20 kwietnia 2001 r.

6.        Odpowiedzi na większość zadań konkursowych można będzie znaleźć w sieci internet. Czasem trzeba będzie trochę pokombinować, a zawsze – pomyśleć.

 

II ETAP – FINAŁ

1.        Do drugiego etapu Konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły z największą ilością punktów zebranych w I etapie. Każdą szkołę – finalistkę będzie reprezentować drużyna składająca się z 3 uczniów i 1opiekuna.

2.        Lista finalistów zostanie ogłoszona 4 maja 2001 r.

3.        Finał odbędzie się w dniu 19 maja 2001 r. w budynku SSP Nr 1 we Wrześni. Organizatorzy zapewniają wyżywienie w dniach 19 i 20 maja 2001 r. oraz nocleg z 19 na 20 maja 2001 r. zakwalifikowanym drużynom i ich opiekunom (w składzie podanym w p. 1).

4.        Rozgrywka finałowa dotyczyć będzie wyłącznie tematyki, związanej ze Strajkiem Dzieci Wrzesińskich. Trzeba będzie się więc do finału troszeczkę przygotować. Ale gra jest chyba warta świeczki?

5.        Na podstawie rozgrywki finałowej zostaną wyłonieni zwycięzcy, którym nagrody zostaną wręczone w dniu 20 maja 2001 r.

6.        Sprawy sporne, bądź nie ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez Komisję Sędziowską Konkursu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu.

 

UWAGA!!!

Swą obecność w uroczystościach w dniu 20 maja 2001 r. zapowiedzieli członkowie najwyższych władz państwowych.