final.gif (4025 bytes)

 

   
W pierwszej konkurencji drużyny i opiekunowie przedstawiali się publiczności i Komisji Sędziowskiej. Ta ostatnia stroje musiała ocenić.
     

33.jpg (15850 bytes)

37.jpg (17750 bytes)
Swój strój prezentują "Historyczne Wirusy" A tak przebrana była drużyna "Chodzież"
  
Druga konkurencja polegała na prezentacji swojego regionu.
  
38.jpg (15099 bytes) prez_1.jpg (35238 bytes)
Swój region zachwalają "Historyczne Wirusy" "Szkolne Koło Historyczne" przygotowane do prezentacji.
    
Po tych miłych prezentacjach trzeba było, niestety, udać się do szkoły.
I to do tej szkoły z 1901 r. Drużyny musiały wziąć udział w lekcjach z przedmiotów, które wówczas obowiązywały.
Pierwszym przedmiotem był ŚPIEW.

  
40.jpg (15865 bytes)

41.jpg (17790 bytes)

Rozwiązanie wpisują "Wysoczanie" To samo czynią zawodniczki z drużyny "Drobnin"
  
Natępnym przedmiotem była HISTORIA.
Konkurencja polegała na prawidłowym połączeniu nazwiska, oznaczonego cyfrą, z opisem postaci, oznaczonym literą. Oczywiście wszyskie postaci były ściśle związane ze strajkiem z 1901 r.
    
his_1_2.jpg (58896 bytes) his_1_1.jpg (48663 bytes)
Trwają prace nad rozwiązaniem zadania z historii. Dreszczyk emocji podczas oceny prac.
  
Konkurs był ściśle związany z historią, więc HISTORIA była i na następnej lekcji.
Tym razem należało dopasować fragmenty historycznych dokumentów o ich krótkich opisów.
    
his_2_1.jpg (44301 bytes) his_2_3.jpg (50212 bytes)
"Aniołki" wnikliwie zapoznają się z dokumentami. To samo czynią "Historyczne Wirusy".