final.gif (4025 bytes)

 

 

OPIS WIELKIEGO FINAŁU

PREZENTACJA UCZESTNIKÓW KONKURENCJE 1 - 5 KONKURENCJE 6 - 10 KONKURENCJE 11 - 15
Opis finału Uczestnicy Konkurencje 1 - 5 Konkurencje 6 - 10 Konkurencje 11 - 15
 
 

ODSŁONIĘCIE TABLICY

LAUREACI OGÓLNOPOLSCY LAUREACI SZKOLNI KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU
Odsłonięcie tablicy Wręczenie nagród
laureatom ogólnopolskim
Wręczenie nagród
laureatom szkolnym
Komitet Organizacyjny
Konkursu "SDW"